Финанси 404

Присъединете се към каузата да провокираме у децата интерес към управлението на личните им средства и към създаването на добри навици във финансовата сфера, които ще им дадат повече самостоятелност, увереност и самочувствие.

Допълнителна информация

В инициативата участват:

Присъедини се като компания

Бъди лектор

Само добре информираният човек има силите и увереността да управлява бъдещето си. Да дадем на децата цел и да им помогнем да я постигнат.

Включи се като лектор

Често задавани въпроси

Имате нужда от повече информация за инициативата и за целите на организаторите? Искате подробности за механизма на нейното провеждане, за съдържанието на беседите, за логистиката?

Често задавани въпроси

Включете се като училище

Тревожи ли ви фактът, че над 80 на сто от младите хора у нас нямат финансова култура?
Помогнете да променим това като споделите с учениците своята житейска стратегия и професионалния си опит. Вие избирате какво и как да им разкажете. Ние ви осигуряваме възможността да влезете в класната стая. Включи се като училище

Учебни заведения присъединили се към инициативата


29


Списък с участващите училища

Медийни партньори:

Copyright (c) 2016 Finance 404 All Rights Reserved.